Fra torsdag 29. juni Til søndag 02. juli 2017

Til våre båtgjester! 28.06.16

Beredskap under festivalen

Skudefestivalen samler mange båter på små arealer. Noe som øker faren for at uønskede ting kan oppstå. For å forebygge dette ønsker vi å gi retningslinjer for orden og informere om sikkerhetstiltak.

Havnekontoret er bemannet på dagtid kl 10- 22 og treffes på VHF 10.

Havnebåten vil kontinuerlig være i drift på dagtid fra kl. 10 og er også å treffe på VHF 10.

Skudefestivalen har streifvakter utstyrt med førstehjelpsutstyr fra torsdag til søndag. Varsles over VHF kanal 10

Normalt skal alvorlige hendelser varsles på følgende nr:

  • Brann        110
  • Politi         112
  • Ambulanse   113

Fra Onsdag og ut festivalen, vil det være en vaktsjef for arrangementet.

Denne er i tjeneste fra kl 18:00 – 02:00 og treffes på mobil 9001 4280

Samme telefon vil være i ”Info boden” på dagtid.

Orden:

Vaktbåten har all myndighet ved anvisning av båtplass.
Det er total forbud med åpen flamme i båt (grilling etc..)
Vis hensyn og respekt for dine omgivelser.
Etter kl 24:00 må det tas hensyn når det gjelder støy.

Sikkerhet:
Det er satt opp sikkerhet-stasjoner med brannutstyr (se kart i avis)
Havnekontoret/ vaktbåt bemannet 10:00 – 22:00 VHF kanal 10
Streifvakter i havneområdet. VHF kanal 10 alternativt tlf.: 9001 4280
Slukker og annet utstyr er plassert i Havnebåten.

NB:Havnebåten har ikke bare som oppgave å «pakke» båtene mest mulig, de skal også tenke evakuering!

Kos dere og ha en trygg og hyggelig festival.